Úvod > Aktivity

Aktivity

  1. PAi??Ai??prava a zpracovA?nAi?? multimediA?lnAi??ho vA?ukovAi??ho CD pro pedagogickAi?? pracovnAi??ky vAi??rA?mci profesnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi??
  2. PAi??Ai??prava a zpracovA?nAi?? sbornAi??ku pAi??ednA?A?ek pro pedagogickAi?? pracovnAi??ky vAi??rA?mci profesnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi??
  3. SestavenAi?? harmonogramu vzdAi??lA?vacAi??ch aktivit pro pedagogickAi?? pracovnAi??ky
  4. VytvoAi??enAi?? informaA?nAi??ho portA?lu pro pedagogickAi?? pracovnAi??ky
  5. OdbornAi?? vzdAi??lA?vA?nAi?? pedagogickA?ch pracovnAi??kA? vAi??rA?mci vzdAi??lA?vacAi??ho kurzu
  6. PraktickAi?? vzdAi??lA?vA?nAi?? pedagogickA?ch pracovnAi??kA? vAi??rA?mci vzdAi??lA?vacAi??ho kurzu

generico viagra soft.

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky