Úvod > Aktivity

Aktivity

  1. PAi??Ai??prava a zpracovA?nAi?? multimediA?lnAi??ho vA?ukovAi??ho CD pro pedagogickAi?? pracovnAi??ky vAi??rA?mci profesnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi??
  2. PAi??Ai??prava a zpracovA?nAi?? sbornAi??ku pAi??ednA?A?ek pro pedagogickAi?? pracovnAi??ky vAi??rA?mci profesnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi??
  3. SestavenAi?? harmonogramu vzdAi??lA?vacAi??ch aktivit pro pedagogickAi?? pracovnAi??ky
  4. VytvoAi??enAi?? informaA?nAi??ho portA?lu pro pedagogickAi?? pracovnAi??ky
  5. OdbornAi?? vzdAi??lA?vA?nAi?? pedagogickA?ch pracovnAi??kA? vAi??rA?mci vzdAi??lA?vacAi??ho kurzu
  6. PraktickAi?? vzdAi??lA?vA?nAi?? pedagogickA?ch pracovnAi??kA? vAi??rA?mci vzdAi??lA?vacAi??ho kurzu

.

These patterns are true even without consideration academic writing editing services of the numerous other variables that can heighten the risk of suicide.

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky