Úvod > O projektu

O projektu

Výše dotace: 10.286.680,- Kč
Realizace projektu: 25.11.2009 – 30.6.2012

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění profesního vzdělávání pedagogů 6 středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví. Tento projekt zahrnuje aktivity, které jsou zaměřeny na pedagogické pracovníky středních odborných škol a učilišť v Moravskoslezském kraji. Účelem projektu je zlepšení stavu odborného školství a učilišť a větší provázanost jejich výuky s praxí. Realizací projektu chceme zkvalitnit a rozvinout systém dalšího profesního vzdělávání pracovníků výše uvedených škol prostřednictvím opakujících se odborných seminářů, stáží a exkurzí. Chceme poskytnout vyváženou kombinaci školení, poradenství a praxe, která umožní pedagogům rozvinout své odborné dovednosti. V rámci projektu chceme podpořit spolupráci škol a členů klastru, rozvinout odborné kompetence pedagogů.

Celkovým výstupem projektu bude zkvalitněný akreditovaný (MŠMT) systém profesního vzdělávání – kurzů (odborné semináře, stáže a exkurze) a nově vzniklé učební pomůcky pro pedagogické pracovníky ( multimediální CD, výukové materiály k seminářům a informační portál). V rámci tohoto projektu budou proškoleni pedagogové odborných předmětů a praktického vyučování.

Jednotlivé dílčí cíle projektu:

  • Zkvalitnění vzdělávacích podmínek pro výuku technických oborů na středních školách
  • Tvorba a úprava nových vzdělávacích pomůcek pro pedagogické pracovníky v souladu s potřebami praxe( informační portál, sborník odborných přednášek, multimediální výukové CD, metodika vzorové výuky odborných předmětů)
  • Podpořit profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v odborné praxi
  • Navázání úzké spolupráce škol a školských zařízení se soukromým sektorem a VŠB-TUO
  • Seznámení se s nejnovějšími poznatky výzkumu, technologiemi v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu.

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky