Úvod > Aktivity > SeminA?Ai??e

SeminA?Ai??e

MoravskoslezskA? dAi??evaAi??skA? klastr,o.s. organizuje vAi??rA?mci projektu OPVK 1.3 ai??zRozvoj profesnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi?? pedagogA? stAi??ednAi??ch odbornA?ch A?kol a uA?iliA?A? vAi??oblasti dAi??evovA?roby a stavebnictvAi??ai??? seminA?Ai??e odbornA?ch inovacAi?? pro pedagogy SOAi?? a SOU.

SeminA?Ai??e poskytnou pedagogA?m informace o novA?ch technologiAi??ch, strojAi??ch a vA?robnAi??ch postupech uplatA?ovanA?ch vAi??provozech dAi??evozpracujAi??cAi??ho a stavebnAi??ho prA?myslu.

SeminA?Ai??e povedou zkuA?enAi?? lektoAi??i VysokAi?? A?koly bA?A?skAi?? TechnickAi?? univerzity Ostrava.

AsA?astnAi??ci kurzu obdrA?Ai?? osvAi??dA?enAi?? o absolvovA?nAi?? vzdAi??lA?nAi??, kterAi?? bude akreditovA?no MAi??MT.

SeminA?Ai??e budou rozdAi??leny do 6 cyklA?. 1cyklus bude zahrnovat 8 seminA?Ai??A? vAi??rozsahu 5 hodin.

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky