Úvod > Aktivity > StA?A?e

StA?A?e

MoravskoslezskA? dAi??evaAi??skA? klastr,o.s. poAi??A?dA? vAi??rA?mci projektu OPVK 1.3 ai??zRozvoj profesnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi?? pedagogA? stAi??ednAi??ch odbornA?ch A?kol a uA?iliA?A? vAi??oblasti dAi??evovA?roby a stavebnictvAi??ai???stA?A?e pro pedagogy praktickAi??ho vyuA?ovA?nAi?? SOAi?? a SOU.

StA?A?e umoA?nAi?? pedagogA?m pAi??ijAi??t do styku sAi??nejmodernAi??jA?Ai?? technologiAi?? a pAi??enAi??st tyto poznatky do vA?uky na A?kolA?ch.

KaA?dA? A?A?astnAi??k stA?A?e navA?tAi??vAi?? vA?robnAi?? spoleA?nost vAi??rozsahu 8 dnA? (64 hodin)

StA?A?e probAi??hajAi?? ve firmA?ch, kterAi?? jsou A?leny MSDK,o.s.

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky