Úvod > Aktivity > StA?A?e > RD RA?maAi??ov s.r.o.

RD RA?maAi??ov s.r.o.

PrA?bAi??h stA?A?e

STA?A?E PEDAGOGAi?? SAi??

Rozvoj profesnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi?? pedagogA? stAi??ednAi??ch odbornA?ch A?kol a uA?iliA?A? v oblasti dAi??evovA?roby a stavebnictvAi?? CZ.1.07/1.3.05/02.0026

StA?A?e pro pedagogy odbornAi??ho vA?cviku a praxe ve spoleA?nosti RD RA?maAi??ov s.r.o.

PrvnAi?? den

PAi??edpoklA?danA? zaA?A?tek v 9:00 (pAi??esnA? A?as si stanovAi?? vA?dy odbornA? pracovnAi??k firmy po domluvAi?? s pedagogy SAi??)

  • BezpeA?nostnAi?? A?kolenAi?? pedagodA? SAi??
  • SeznA?menAi?? pedagogA? SAi?? s A?innostAi?? firmy RD RA?maAi??ov
  • SeznA?menAi?? pedagogA? SAi?? s obchodnAi?? A?innostAi?? RD RA?maAi??ov
  • NA?vA?tAi??va externAi??ho prodejnAi??ho mAi??sta (napAi??. Ostrava-Muglinov)

DruhA? den

PAi??edpoklA?danA? zaA?A?tek v 9:00

  • SeznA?menAi?? pedagogA? SAi?? s A?innostmi na technickAi??m oddAi??lenAi?? firmy RD RA?maAi??ov
  • OddAi??lenAi?? projekce
  • OddAi??lenAi?? TVP (technickA? pAi??Ai??prava vA?roby)
  • OddAi??lenAi?? KONSTRUKCE

TAi??etAi?? den

PAi??edpoklA?danA? zaA?A?tek v 9:00 cialis_50_mg.

  • SeznA?menAi?? pedagogA? SAi?? s vA?robnAi??m oddAi??lenAi??m firmy RD RA?maAi??ov
  • SeznA?menAi?? pedagogA? SAi?? s jednotlivA?mi stAi??edisky vA?roby

A?tvrtA? den

PAi??edpoklA?danA? zaA?A?tek v 9:00

MONTA?A? DOMU

NA?vA?tAi??va pedagogA? SAi?? hrubAi?? stavby domu (napr. 1 den stavby domu – montA?A? spodnAi?? A?A?sti domu, pAi??Ai??padnAi?? nA?vA?tAi??va rozestavAi??nAi?? stavby domu)

Fotogalerie

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky