Úvod > O informačním portálu

O informačním portálu

Vzdělávací portál vznikl v rámci projektu „Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví“ a je určen především pro pedagogické pracovníky středních odborných učilišť a průmyslových škol se stavebním nebo dřevozpracujícím zaměřením, především z Moravskoslezského kraje.

Dozvědět se zde mohou informace o aktuálním dění  v realizovaných projektových aktivitách jako jsou realizované exkurze nebo stáže ve výrobních firmách a odborné semináře zaměřené na dřevařskou nebo stavební oblast. Dále zde cílová skupina nalezne přehled přednášek používaných na seminářích. Tyto přednášky jsou pedagogům k dispozici ke stažení. Na portál jsme také umístili zpracovanou metodiku vzorové výuky,  která může posloužit pedagogům k jejich výuce.

Součástí internetového portálu je diskusní fórum určené představitelům škol (pedagogům, zástupcům škol) a firmám pro zlepšení jejich komunikace a zpětnou vazbu týkající se výstupů z profesního vzdělávání a uplatnitelnost nových poznatků a znalostí v samotné výuce. Pedagogové tím budou mít možnost zhodnotit probíhající další vzdělávání (průběh seminářů, exkurzí, stáží, dotazy na odborníky z práce). Tyto připomínky nám budou sloužit jako podklad pro další rozvoj vzdělávacího programu a jeho propagace v rámci udržitelnosti projektu.

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky