Úvod > DAi??evozpracujAi??cAi?? a stavebnAi?? prA?mysl > VA?roba a montA?A? domku v RD RA?maAi??ov

VA?roba a montA?A? domku v RD RA?maAi??ov

VA?roba domu

.
PAi??ehrA?t video Ai??

VA?roba jednotlivA?ch A?A?stAi?? domu probAi??hA? ve vA?robnAi??ch halA?ch v RA?maAi??ovAi??. Zde se za pomoci modernAi?? automatickAi?? vA?robnAi?? linky pAi??ipravujAi?? obvodovAi?? stAi??ny, stropy, pAi??Ai??A?ky a vA?echny dalA?Ai?? komponenty. Do obvodovA?ch stAi??n se zde usazujAi?? okna a dveAi??e, je takAi?? pAi??ipraveno zateplenAi?? a venkovnAi?? TMF omAi??tky.

Fotogalerie

MontA?A? domu

PAi??ehrA?t video Ai??

HotovAi?? konstrukA?nAi?? prvky se pAi??evA?A?Ai?? na mAi??sto stavby, kde se pomocAi?? jeAi??A?bu usazujAi?? na hotovou zA?kladovou desku. DAi??ky takto pAi??edpAi??ipravenA?m konstrukcAi??m je montA?A? domu vA?etnAi?? vA?ech Ai??emeslnA?ch pracAi?? nejpozdAi??ji do jednoho mAi??sAi??ce hotovA?.

Fotogalerie


Zdroj:
RD RA?maAi??ov s.r.o.

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky