Úvod > Informace o zapojenA?ch stAi??ednAi??ch A?kolA?ch > Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek – Místek, příspěvková organizace

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek - Místek, příspěvková organizace

Pionýrů 2069,
738 02 Frýdek – Místek
www.ssed-fm.cz

Historie a současnost

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se řadí svou studijní nabídkou mezi velké školy, které mají budoucnost v našem regionu. Škola zajišťuje komplexní přípravu na povolání v učebních a studijních oborech, jež odpovídají aktuálním požadavkům trhu práce našeho okresu. Cílevědomě řízenou orientací na univerzální řemeslné učební a studijní obory tak významně zvyšuje absolventům školy šance uplatnit se na trhu práce a po úspěšném ukončení studia i možnost další profesní perspektivy.

Škola působí od roku 1965 v areálu ve Frýdku – Místku, kam byla přemístěna z Ostravy. Od roku 1965 až do roku 1990 se v učebních a studijních oborech připravovali žáci pro výkon převážně hornických povolání. Zásadní přelom nastal v roce 1991, kdy SOU získalo právní subjektivitu a jeho zřizovatelem po současnost je MŠMT ČR.

Škola od této doby procházela obrovskými změnami ve svém statutu a především v zaměření a oborové nabídce. A tak se více jak 10 let píše zcela nová, moderní historie naší školy. Školy s pevným postavením v tomto regionu, školy s moderním materiálně – technickým zabezpečením, kvalitním týmem pracovníků, což jsou ty nejlepší předpoklady pro její další rozvoj. Škola se po celou dobu její novodobé historie specializuje na přípravu žáků v oblasti elektrotechnické, dřevozpracující i ve sféře stavebních oborů a to formou maturitních oborů, učebních oborů i nástavbového studia. Nezapomínáme ani na oblast přípravy absolventů speciálních základních škol.

Po roce 2002 dochází k rozšíření oborové nabídky maturitních oborů (SOŠ). Postupně jsou nově zařazovány čtyřleté maturitní obory:

 1. Dřevařská a nábytkářská výroba ve školním roce 2005/2006
 2. Elektrotechnika ve školním roce 2006/2007
 3. Stavebnictví ve školním roce 2007/2008

Tento přechod urychlil i proces modernizace školy jak v oblasti materiálně-technického vybavení tak i lidských zdrojů. Součástí školy jsou dnes moderní multimediální učebny, odborná pracoviště, provozní dílny a laboratoře, ale také dvě sportovní haly, krytý plavecký bazén, svářečská škola a nově rekonstruovaná kuchyně. V souvislosti s podaným energetickým auditem škola prochází v posledních dvou letech výraznou modernizací v oblasti energetických úspor.

Počínaje budovou “C” a konče ostatními objekty budou postupně v areálu školy vyměněna všechna okna, dvéře a zatepleny obvodové zdi. To vše významně přispěje k efektivnějšímu nakládání s energiemi a zároveň podstatným způsobem zvýší úroveň prostředí a celého klimatu školy.

Závěrem lze tedy konstatovat, že naše SŠED Frýdek – Místek bude i nadále plnit funkci kvalitního výchovně-vzdělávacího zařízení a splňovat v přípravě na povolání i další studium všechna kritéria, aby naši absolventi nacházeli uplatnění v praxi a byli úspěšní i v osobním životě.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří máme dvakrát ročně (prosinec, leden), informaci o dni otevřených dveří je možné najít na našich internetových stránkách.

Vzdělávací nabídka, přehled studijních oborů

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • 33-42-M/003 NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA – maturita
  (zaměření: nábytkářství, grafické softwary zaměřené na projektování v oboru)
 • 26-41-M/002 ELEKTROTECHNIKA – maturita
  (zaměření: elektronika, číslicová technika, programování a diagnostika)
 • 36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ – maturita
  (zaměření: pozemní stavitelství)

Obory vzdělání s výučním listem

 • 26-51-H/002 ELEKTRIKÁŘ – výuční list, tříletý obor
  (zaměření: slaboproud – elektronická zařízení)
 • 26-51-H/003 ELEKTRIKÁŘ – výuční list, tříletý obor
  (zaměření: silnoproud – elektromechanik, elektromontér, svářečský průkaz ZDARMA!!!)
 • 33-56-H/001 TRUHLÁŘ – výuční list, tříletý obor
  (zaměření: výroba nábytku a zařízení a nebo dřevěné konstrukce)
 • 36-67-H/001 ZEDNÍK – výuční list, tříletý obor
  (sádrokartón, obklady, zaměření: zhotovitel zateplovacích systémů)
 • 36-52-H/001 INSTALATÉR – výuční list, tříletý obor
  (komplexní svářečský průkaz ZDARMA!!!)
 • 36-66-H/001 MONTÉR SUCHÝCH STAVEB – výuční list, tříletý obor
  (suché zdění, sádrokartóny)
 • 36-64-H/001 TESAŘ – výuční list, tříletý obor

Vzdělávací programy s redukovanými učebními osnovami

(pro všechny absolventy ZŠ – ukončená PŠD)

 • 26-51-E/004 ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA – výuční list
 • 65-52-E/001 KUCHSŘSKÉ PRÁCE – výuční list
 • 36-57-E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE – výuční list

Nástavbové studium na SŠED F-M

 • 26-41-L/501 ELEKTROTECHNIKA – (2-leté denní a 3-leté dálkové studium)
 • 33-42-L/502 DŘEVAŘSKÁ A NÁBYTKÁŘSKÁ VÝROBA – (2-leté denní a 3-leté dálkové studium)
 • 36-47-L/502 STAVEBNÍ PROVOZ – (2-leté denní a 3-leté dálkové studium)

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky